Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK-S7f w Skarżysku-Kam.

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7f 3. Pikietaż: 1+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Radom-Kielce; w. Skarżysko Kamienna Południe-w. Suchedniów 5. Kierunek: Kielce 6. Miejscowość zdarzenia: Skarżysko Kamienna 7. Rodzaj zdarzenia: Awaria pojazdu 8. Opis zdarzenia: Awaria pojazdu ciężarowego. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1x poj. ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany pas awaryjny i częściowo prawy pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch odbywa się pasem lewym 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2023-09-15 16. Godzina powstania zdarzenia: 12:12 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: NIE 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 12:12

Komunikat jest ważny od 15-09-2023 12:35:00 do 15-09-2023 15:15:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania