Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK-S7e w m. Kajetanów

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7e 3. Pikietaż: 4+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: w. Barcza – w. Kielce Północ 5. Kierunek: Kraków 6. Miejscowość zdarzenia: Kajetanów 7. Rodzaj zdarzenia: Inne 8. Opis zdarzenia: Pożar pojazdu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 pojazd osobowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Ruch na jezdni w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem (prawym). 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 1,5 15. Data powstania zdarzenia: 2023-09-17 16. Godzina powstania zdarzenia: 14:43 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 17-09-2023 14:43:00 do 17-09-2023 17:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania