Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na DK-73 w msc. Szczeglin

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 73 3. Pikietaż: 80+100 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Stopnica-Słupia 5. Kierunek: w obu kierunkach 6. Miejscowość zdarzenia: Szczeglin 7. Rodzaj zdarzenia: Inne 8. Opis zdarzenia: niewybuch na remontowanym odcinku Szczeglin - Pacanów 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: nie dotyczy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Droga zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Zamknięta DK73 na odcinku Stopnica-Słupia, Policja kieruje na objazdy 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 2 15. Data powstania zdarzenia: 2023-09-18 16. Godzina powstania zdarzenia: 10:50 17. Źródło uzyskania informacji: Policja 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: nie 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia:

Komunikat jest ważny od 18-09-2023 11:15:00 do 18-09-2023 12:50:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania