Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na dk 9, m. Lubienia

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: 9 3. Pikietaż: 45+500 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Lubienia - gr. woj. świętokrzyskiego i mazowieckiego 5. Kierunek: Radom 6. Miejscowość zdarzenia: Lubienia 7. Rodzaj zdarzenia: kolizja 8. Opis zdarzenia: Zderzenie się w ruchu 2 pojazdów. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód osobowy i 1 bus 10. Liczba rannych: b.d. 11. Liczba zabitych: b.d. 12. Rodzaj utrudnienia: Zablokowany jeden pas ruchu 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia. 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 3 15. Data powstania zdarzenia: 2023-09-19 16. Godzina powstania zdarzenia: 12:40 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Brak informacji 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 12:40

Komunikat jest ważny od 19-09-2023 13:12:00 do 19-09-2023 15:34:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania