Niesłyszący

Ostrzeżenie: Utrudnienie na S7k m Szewce

1. Województwo: świętokrzyskie 2. Nr drogi: S7k 3. Pikietaż: 18+750 4. Odcinek drogi ograniczony rozpoznawalnymi miejscowościami: Kielce-Chęciny 5. Kierunek: Warszawa 6. Miejscowość zdarzenia: Szewce 7. Rodzaj zdarzenia: Kolizja 8. Opis zdarzenia: Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia, z jezdni usuwane jest kruszywo. Po godzinie 17:00 odblokowano pas w kierunku na Kraków. Około godziny 19:00 planowane jest podnoszenie pojazdu ciężarowego/20:17 jezdnia w kierunku Warszawy zablokowana, trwa podnoszenie pojazdu. 9. Rodzaj pojazdów uczestniczących w zdarzeniu: 1 samochód ciężarowy 10. Liczba rannych: 0 11. Liczba zabitych: 0 12. Rodzaj utrudnienia: Jezdnia zablokowana - objazd 13. Rodzaj wprowadzonych ułatwień: Wprowadzono objazd na w. Kielce Południe 14. Przewidywany czas utrudnienia (h): 10 15. Data powstania zdarzenia: 2023-09-19 16. Godzina powstania zdarzenia: 12:30 17. Źródło uzyskania informacji: GDDKiA 18. Uszkodzenie infrastruktury drogowej: Tak 19. Godzina potwierdzenia utrudnienia: 12:53

Komunikat jest ważny od 19-09-2023 13:28:00 do 19-09-2023 23:00:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania