Niesłyszący

Podpisanie umowy na przygotowanie dokumentacji technicznej

W dniu 22 września w budynku Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Łokietka nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wodami Polskimi a Wykonawcą na przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę zbiornika o funkcjach przeciwpowodziowych i retencyjnych dotyczących rzeki Maskalis na terenie miejscowości Łatanice i Chotelek.
Następnie odbyła się konferencja prasowa Grzegorza Witkowskiego pełniącego funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, prezesa Wód Polskich Krzysztofa Wosia , dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Radosława Radonia, Przewodniczącego Rady Miejskiej Jacka Gocyka , Sekretarza Jacka Balickiego oraz przedstawiciela Wykonawcy .
Projekt wraz z całą dokumentacją techniczną i kosztorysową na budowę zbiornika, tak bardzo ważnego dla ochrony przeciwpowodziowej naszej gminy, będzie gotowy za 33 miesiące. Szacowana wartość inwestycji to ponad 30 mln zł.
Warto podkreślić, że Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica wraz z Radą Miejską intensywnie zabiegali o realizację tej inwestycji, która w dalszej perspektywie zabezpieczy mieszkańców przed kolejnymi wylewami rzeki Maskalis.