Niesłyszący

Wystawa pn. "Samarytanie z Markowej"

Z inicjatywy posła Krzysztofa Lipca, na placu obok wiślickiej bazyliki, została zainstalowana plenerowa wystawa pn. "Samarytanie z Markowej", którą przygotował Instytut Pamięci Narodowej.
Ekspozycja poświęcona jest rodzinie Ulmów,którzy zostali zamordowani przez Niemców za pomoc Żydom.
W uroczystym otwarciu wystawy wzięli udział także poseł Marek Kwitek, naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Robert Piwko oraz radni i sołtysi z terenu naszej gminy.
Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do soboty 30 września.