Niesłyszący

Droga gminna Nr 004379T Wiślica-Szczytniki (Wiślica-do stadionu sportowego)