Niesłyszący

Przebudowa drogi w Górkach

W ramach zadania pn.: „Budowa i przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowościach Gorysławice i Górki wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” objętego  dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład- PGR, wykonano drogę dojazdową łączącą miejscowość Górki z drogą wojewódzką nr.771 o długości 0,8 km.