Niesłyszący

Program Drogi dla Natury


LOGOTYPY_LIFE_DDN.jpeg

Gmina Wiślica dba o drzewa!


W najbliższych miesiącach na terenie gminy Wiślica przeprowadzonych zostanie szereg działań mających na celu poprawę estetyki lokalnego krajobrazu w związku z przystąpieniem gminy do ogólnopolskiego programu Drogi dla Natury.

Celem kampanii Drogi dla Natury, zainicjowanej w 2009 roku przez Fundację EkoRozwoju, jest ochrona drzew przydrożnych – alei i szpalerów. Dzięki wsparciu unijnego programu LIFE+ program obejmie docelowo łącznie 90 gmin we wszystkich województwach. Poprzez przystąpienie do programu gmina Wiślica otrzyma pakiet usług warty około pięćdziesięciu tysięcy złotych.

W ramach prowadzonych działań wykonywana jest w sezonie letnim inwentaryzacja zadrzewień przydrożnych, która będzie częścią programu zadrzewieniowego, dokumentu, który przygotowywany jest przez prowadzące projekt w gminie architekt krajobrazu Annę Becker i Katarzynę Muchę. Przygotowany dokument pozwoli wyłonić 10 drzew z terenu gminy, które będą poddane ekspertyzie i pielęgnacji prowadzonej przez ekspertów z dziedziny dendrologi i arborystyki. Wspólnie z urzędnikami gminy, drogowcami, a także społecznością lokalną wyznaczone zostaną miejsca dla nowych nasadzeń, które zostaną wykonane jesienią tego roku. Działania te będę w pełni finansowane przez Unię Europejską.

Podczas trwania programu będą organizowane spotkania mające na celu promowanie zadrzewień. Przewiduje się organizowanie spotkań ze społecznością lokalną, która będzie miała wpływ na kształt programu zadrzewieniowego.

Zarządcy dróg i pracownicy samorządu odpowiedzialni za drzewa będą mieli okazję wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, na których będą poruszane zagadnienia dotyczące drzew w otwartym krajobrazie, zasady prawidłowej pielęgnacji drzew, diagnostyki ich stanu, a także ochrony drzew w procesie inwestycyjnym.

Więcej o programie Drogi dla Natury oraz o ochronie alej na witrynie www.aleje.org.pl.

Animatorzy zadrzewieniowi Anna Becker i Katarzyna Mucha proszą o kontakt osoby, którym nie jest obojętny los drzew i chcą mieć wpływ na krajobraz swojej okolicy pod adresem: biuro@projektzieleni.pl