Niesłyszący

Modernizacja kolejnych dróg w gminie Wiślica

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  Strategicznych, wykonano drogi wewnętrzne w miejscowościach Kuchary i Koniecmosty.