Niesłyszący

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne.

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR.271.13.2023, Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki oraz dróg wewnętrznych w miejscowości Jurków oraz Koniecmosty.

DO POBRANIA

DOKUMENTY POSTĘPOWANIA - POBIERZ