Niesłyszący

EKOPRACOWNIA – ZIELONE SERCE SZKOŁY

Gmina Wiślica otrzymała dofinansowanie w kwocie  63 798,43zł  na realizację zadania pn. „EKOPRACOWNIA - ZIELONE SERCE SZKOŁY” -  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy.

 Całkowita wartość zadania to 70 887,14zł,  w tym dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej w wysokości  90% pokrył  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zaś 10%  w kwocie 7 088,71zł - Gmina Wiślica. Dzięki temu wsparciu  szkoła utworzy oraz wyposaży ekopracownię OZE. Zostaną zakupione:  monitor interaktywny,  materiały i urządzenia dydaktyczne do pracowni,  nowe meble, rolety, fototapeta.

Ekopracownia OZE będzie wyróżniać się funkcjonalnością, nowoczesnością oraz estetyką.

Dzięki zdobytemu dofinansowaniu, w Naszej gminie powstanie jedyna ekopracownia OZE  w powiecie buskim.