Serdecznie zapraszamy na II sesję Rady Miejskiej w Wiślicy w dniu 29.05.2024 r. (środa) o godz.09:00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica ul.Łokietka 2.

Niesłyszący

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013

logo_ue.jpegprow.jpegherb_wislica_small.png

W latach 2009 – 2012 na terenie Gminy Wiślica zrealizowano inwestycje pn.

1. ,,Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowości Skotniki Dolne, Skotniki Górne i Łatanice” zrealizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 313,322,323 ,,Odnowa i rozwój wsi”.

2. ,,Urządzenie miejsc rekreacji społecznej w miejscowościach: Szczytniki, Szczerbaków, Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Wawrowice, Gorysławice, Górki” w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, działanie 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

3. ,,Urządzenie miejsc aktywności społecznej w miejscowościach: Sielec, Kobylniki, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony, Brzezie” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie 3.4 ,,Odnowa i rozwój wsi”.

Przedmiotowe prace były prowadzone etapowo.

Operacja wpłynęła na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwiła rozwój tożsamości społecznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynęła na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów objętych programem.

Zrealizowany projekt znacznie poprawił stan techniczny obiektów pełniących funkcje turystyczno – kulturowe, ponadto wpłynął na rozwój sieci małych obiektów sportowo – rekreacyjnych.

Wartość zrealizowanej inwestycji przekroczyła 2 000 000 zł