Niesłyszący

Pomoc żywnościowa

 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy informuje, iż od dnia 09.01.2024 do 19.01.2024 można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

 

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniające do skorzystania z pomocy społecznej, tj.:

1 823,60 zł - dla osoby samotnie gospodarującej

1 410,00 zł - dla osoby w rodzinie

 

Ubiegając się po skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową rodziny za miesiąc grudzień 2023.

Dokumenty będą przyjmowane w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62
w godzinach od 8.00 do 14.00

 


 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 413792103, 413690921