Niesłyszący

Zaproszenie na panel dyskusyjny dot. Wincentego Witosa

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza na panel dyskusyjny pt. „O gotowości chłopów do obrony granic Polski”. Wokół przemówienia Wincentego Witosa wygłoszonego w Kielcach 21 maja 1939 r. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. Wstęp wolny.

Zaproszenie na panel dyskusyjny

 

 

Spotkanie organizowane jest w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa.
Dyskusja będzie dotyczyła jednego z „Ojców Niepodległości”, wybitnego ludowca, trzykrotnego premiera RP - Wincentego Witosa. Oprócz ukazania zasług i roli tej wybitnej postaci w ważnych momentach historii Polski omówione zostaną również jego poglądy dotyczące roli chłopów w walce o granice państwa. Poruszył on ten problem m.in. podczas pobytu w Kielcach, na uroczystym wojewódzkim zjeździe Stronnictwa Ludowego. Powiedział wówczas do zebranych: „Wolność Polski okupiona została ofiarą krwi i wolność ta musi być przez wszystkich bez wyjątku broniona”. Podczas dyskusji ukazane zostaną m.in. postawy mieszkańców kieleckich wsi w czasie II wojny światowej oraz ich zaangażowanie w walkę o suwerenność Polski w latach 1945-1947.
Uczestnicy dyskusji:
• Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys - Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
• Dr Mateusz Ratyński - Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie
• Dr Tomasz Domański - Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach
Dyskusję poprowadzi dr Marzena Grosicka z Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia 2024 r. godz. 16.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.

Ponadto, w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach prezentowana jest aktualnie wystawa biograficzna dotycząca Wincentego Witosa.