Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica 2024

1. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w UMiG Wiślica.

PDFZarządzenie Nr 1.pdf (41,93KB)

 

2. Zarządzenie w sprawie powierzenia Miejsko-Gminnemu Ośrodkami Pomocy Społecznej w Wiślicy realizacji działań w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 i udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.

PDFZarządzenie Nr 2.pdf (43,00KB)

 

4. Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

 PDFZarządzenie Nr 4.pdf (90,34KB)