Niesłyszący

Wybory samorządowe 2024

 

 


INFORMACJA

 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy
powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
o składzie, siedzibie i dyżurach

 

  1. W skład wchodzą:

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

1.

Edyta Poznańska-Gocyk

Przewodniczący

2.

Andrzej Roman Siemieniec

Zastępca Przewodniczącego

3.

Wiesława Zofia Dobaj

Członek Komisji

4.

Agnieszka Ewa Haruza

Członek Komisji

5.

Adam Marcin Kaszuba

Członek Komisji

6.

Aneta Kopciara

Członek Komisji

7.

Elżbieta Kryspina Kowal

Członek Komisji

8.

Renata Musiał

Członek Komisji

9.

Agata Katarzyna Śliwa

Członek Komisji

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy mieści się:w:

Urzędzie Miasta i Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, tel. 413690900.

3. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

w dniach 29.02 – 01.03 – w godzinach 8.00 – 15.00;

w dniu 02.03 – w godzinach 8.00 – 12.00;

w dniu 04.03 – w godzinach 8.00 – 16.00.

4. Dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na burmistrza Komisja będzie pełnić w następujących terminach:

w dniach 05.03 - 08.03  – w godzinach 8.00 – 15.00;

w dniach 11.03 - 13.03  – w godzinach 8.00 – 15.00;

w dniu 14.03 – w godzinach 8.00 – 16.00.

 

Przewodniczący
 Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy

/-/ Edyta Poznańska-Gocyk

PDFinformacja_o_skladzie_i_dyzurach.pdf (191,42KB)


POSTANOWIENIE NR 136/2024
Komisarza Wyborczego w Kielcach II
z dnia 26 lutego 2024 r.
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Na podstawie art. 178 § 7 pkt 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Kielcach II postanawia co następuje:

§ 1.

Zwołuję pierwsze posiedzenia powiatowych, miejskich, gminnych komisji wyborczych z obszaru właściwości na dzień 28 lutego 2024 r. o godz. 13:00 w siedzibach komisji.

§ 2.

Organizację posiedzeń zapewniają organy obsługujące i gwarantujące techniczno-materialne warunki pracy właściwych komisji.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Komisarz Wyborczy
w Kielcach II
/-/ Robert Dróżdż

PDFPostanowienie KW II w sprawie zwołania pierwszych posiedzień TKW.pdf (96,01KB)


POSTANOWIENIE NR 135/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFPostanowienie KW II w sprawie powołania TKW.pdf (153,46KB)


Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wiślicy w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

PDFobwieszczenie_o_okregu.pdf (194,63KB)


ZARZĄDZENIE Nr 11/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica
z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

PDFZARZĄDZENIE Nr 11.pdf (195,09KB)


Postanowienie  Nr 3/2024 Komisarza Wyborczego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2024 w sprawie podziału Miasta i Gminy Wiślica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

PDFDKC.5242.7.2024_Wiślica_nowe okręgi_LEG_UZASADNIENIE.pdf (139,33KB)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 106/2023 z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

PDFObwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21 listopada 2023 r.pdf (834,09KB)