Niesłyszący

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Urząd Miasta i Gminy Wiślica informuje, że w miesiącu lutym 2024 roku będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (pokój nr1).

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  • faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wystawione wyłącznie w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
  • dokument wydany przez kierownika ARiMR zawierający informację o średniej rocznej   liczbie świń oraz liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz i koni będących w posiadaniu producenta rolnego w 2023 r. (dotyczy rolników, którzy ubiegają się    o zwrot akcyzy z tytułu posiadania świń,  bydła, owiec, kóz i koni)
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

 

Uwaga: W 2024 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie tj. od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego 2024 roku.

PDFWNIOSEK.pdf (878,45KB)

PDFinformacja o pomocy.pdf (265,06KB)