Niesłyszący

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica

1. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta i Gminy Wiślica

PDFOGLOSZENIE_NABOR_WNIOSKOW.pdf (200,88KB)

2. Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie Miasta i Gminy Wiślica, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków

DOCXWNIOSEK_O_UDZIELENIE_DOTACJI.docx (12,90KB)