Niesłyszący

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

    prow.jpegwfośigw.pngsbrr.pngherb_wislica_small.png

 

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" nastąpi realizacja projektu pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wiślica - etap III''.

 

Do tej pory w ramach dwóch etapów na terenie Gminy Wiślica powstało 156 przydomowych oczyszczalni ścieków typu Delfin. Realizacja tych projektów pozwoliła na znaczną poprawę warunków środowiskowych, jak również przyczyniła się do obniżenia kosztów związanych z gospodarką ściekową gospodarstw, przy których tzw. ekologiczne szamba powstały.

 

W trzecim etapie, którego realizacja rozpocznie się w sierpniu bieżącego roku, zostanie wybudowane kolejne 30 oczyszczalni.