Niesłyszący

Prace kanalizacyjne prowadzone w miejscowości Gorysławice