Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze lokalnej

W miesiącach sierpień – wrzesień bieżącego roku zostanie zrealizowana inwestycja pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łatanice” w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, które miały miejsce w latach ubiegłych na terenie naszej gminy. Inwestycja obejmie swoim działaniem również odcinek drogi na długości 300m w miejscowości Skorocice.

W miejscowości Łatanice, obecna nawierzchnia tłuczniowa z licznymi ubytkami zostanie usunięta, a na jej miejscu zostanie dokonana przebudowa polegająca na wyprofilowaniu i zagęszczeniu gruntu, wykonaniu kamiennej podbudowy wraz                 z nawierzchnią mineralno-asfaltową na długości 970m. Dodatkowo zostaną wykopane rowy z obu stron drogi, wykonane przepusty oraz zostaną utwardzone zjazdy na posesje i działki sąsiadujące z drogą.

Na odcinku drogi w miejscowości Skorocice roboty drogowe będą polegać na odpowiednim wykorytowaniu drogi, wykonaniu warstwy odsączającej z piasku oraz położeniu warstw podbudowy z kruszywa kamiennego.