Niesłyszący

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa

 

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2018 rok.

Uchwalenie budżetu Gminy Wiślica na 2018 rok znajduje się w Sesji XIII Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2017 r. -

Nr uchwały 259 - http://bip.ug.wislica.pl

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033 znajduje się w Sesji XIII Rady Gminy Wiślica z dnia 29 grudnia 2017 r. - Nr uchwały 258 - http://bip.ug.wislica.pl


Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2017 rok.

Uchwalenie budżetu Gminy Wiślica na 2017 rok znajduje się w Sesji XXII Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2016 r. -

Nr uchwały 179 - http://bip.ug.wislica.pl

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2033 znajduje się w Sesji XXII Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2016 r. - Nr uchwały 178 - http://bip.ug.wislica.pl


Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2016 rok.

Uchwalenie budżetu Gminy Wiślica na 2016 rok znajduje się w Sesji XIII Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015 r. -

Nr uchwały 108 - http://bip.ug.wislica.pl

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2033 znajduje się w Sesji XIII Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2015 r. - Nr uchwały 107 - http://bip.ug.wislica.pl


Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2015 rok.

Uchwalenie budżetu Gminy Wiślica na 2015 rok znajduje się w Sesji III Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2014 r. -

Nr uchwały 20 - http://bip.ug.wislica.pl

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033 znajduje się w Sesji III Rady Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2014 r. - Nr uchwały 21 - http://bip.ug.wislica.pl

 


Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 rok.

Uchwalenie budżetu Gminy Wiślica na 2014 rok znajduje się w Sesji XXXX Rady Gminy Wiślica z dnia 20 grudnia 2013 r. -

Nr. uchwały 317 - http://bip.ug.wislica.pl

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2033 znajaduje się w Sesji XXXX Rady Gminy Wiślica z dnia 20 grudnia 2013 r. - Nr. uchwały 318 - http://bip.ug.wislica.pl

Wszystkie pozostałe zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się w Sesjach Rady Gminy Wiślica w 2014 r.

 

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2013 rok.

Uchwalenie budżetu Gminy Wiślica na 2013 rok znajduje się w Sesji XXVII Rady Gminy Wiślica z dnia 28 grudnia 2012 r. - Nr. uchwały 231 - http://bip.ug.wislica.pl

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 - 2033 znajaduje się w Sesji XXVII Rady Gminy Wiślica z dnia 28 grudnia 2012 r. - Nr. uchwały 230 - http://bip.ug.wislica.pl

Wszystkie pozostałe zmiany w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się w Sesjach Rady Gminy Wiślica w 2013 r.