Niesłyszący

Przebudowa dróg dojazdowych do pól

W miejscowości Sielec w miesiącu październik przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych i łąk. 

Istniejący odcinek drogi na długości 400 metrów, z licznymi uszkodzeniami gruntowej nawierzchni, wyrwami, koleinami         i zastoiskami wody powodującymi utrudniony dojazd do pól został przebudowany w następującym zakresie:

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne;

- ułożenie dolnej warstwy z kruszywa kamiennego;

- ułożenie górnej warstwy z kruszywa kamiennego;

- ułożenie przepustu o średnicy 50 cm i długosci 7m.

Część robót została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.