Niesłyszący

Informacje ogólne

mapka.png

Gmina Wiślica położona jest w południowej części województwa świętokrzyskiego nad rzeką Nidą, nieopodal jej ujścia do Wisły oraz w centralnej i południowej części Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia. Należy do grupy najstarszych miejscowości w Polsce, których początki sięgają czasów przed powstaniem państwa polskiego.

Gmina położona jest w odległości ok. 15 km od Buska Zdroju,
65 km od Kielc
oraz 70 km od Krakowa.

mapka1.gif

Głównym elementem sieci wodnej jest rzeka II rzędu - Nida, płynąca przez środek obszaru gminy z kierunku zachodniego na wschód. Gmina Wiślica sąsiaduje z gminami : Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin, Złota, Pińczów i Busko Zdrój.

Ogółem na terenie gminy mieszka obecnie 5776 os.

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo i jego obsługa. Uprawia się głównie zboża, w tym zazwyczaj pszenicę, a także rośliny pastewne, ziemniaki oraz warzywa. Niewielką powierzchnię upraw zajmują sady, które koncentrują się w okolicach Jurkowa.

sady.jpeg

Poza uprawami zbóż znaczne są także uprawy roślin strączkowych i buraków cukrowych. Najczęściej spotykanymi w hodowli zwierzętami są: trzoda chlewna, konie, owce i drób.

Na terenie gminy funkcjonuje jedno gospodarstwo specjalistyczne w zakresie hodowli trzody chlewnej.
Powierzchnia ogólna 10058 ha, w tym: - użytki rolne 8384 ha
- lasy i grunty leśne 383,32 ha
- stawy i rozlewiska wodne 365,59 ha
- pozostałe grunty 925,08 ha

Gmina Wiślica składa się z 20 sołectw.

Teren Gminy Wiślica zamieszkuje obecnie 5704 mieszkańców.

Gmina Wiślica razem: 5704
Brzezie 137
Chotel Czerwony 439
Gluzy 151
Gorysławice 399
Górki 199
Hołudza 164
Jurków 508
Kobylniki 407
Koniecmosty 221
Kuchary 205
Łatanice 400
Ostrów 180
Sielec 135
Skorocice 352
Skotniki Dolne 264
Skotniki Górne 309
Szczerbaków 305
Szczytniki 308
Wawrowice 121
Wiślica 500

 

Liczba gospodarstw domowych w Gminie Wiślica w rozbiciu na poszczególne sołectwa :

Sołectwa Gminy Wiślica:
Brzezie 30
Chotel Czerwony 109
Gluzy 33
Gorysławice 116
Górki 49
Hołudza 46
Jurków 125
Kobylniki 95
Koniecmosty 67
Kuchary 48
Łatanice 86
Ostrów 45
Sielec 38
Skorocice 94
Skotniki Dolne 59
Skotniki Górne 64
Szczerbaków 76
Szczytniki 92
Wawrowice 35
Wiślica 153
Razem: 1460

 

gorki.jpeg