Niesłyszący

Punkt przyjęć Policji w Wiślicy

Bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny mieszkańcom gminy zapewnia

Punk przyjęć Policji.

Adres: Wiślica ul. Plac Solny 32

28-160 Wiślica

Godziny urzędowania:

czwartek  800- 1000

Sierżant sztabowy: Rafał Kosałka

 

W pilnych sprawach proszę dzwonić:

Komisariat Policji w Solcu-Zdroju - tel 41 378 92 58

Komenda Powiatowa  Policji  w Busku - Zdroju

tel. 41 378 92 05 lub 997