Niesłyszący

Informacja dot. wykonywania na terenie Gminy Wiślica prac związanych z pozyskaniem danych do uzupełnienia ewidencji gruntów i budynków o dane dot.budynków i lokali

starostabuski.jpeg