Niesłyszący

Wspólnoty gruntowe-wnioski

     W związku z nowelizacją ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz wyznaczeniem przez ustawodawcę terminu do 31 grudnia 2016 r. na złożenie wniosków do Starosty w celu rozpoczęcia procedur uregulowania stanu prawnego wspólnot gruntowych, poniżej zamieszczamy następujące wnioski:

- o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz o ustalenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej,

- o ustalenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej – w przypadku gdy została wydana decyzja uznająca nieruchomości za wspólnotę gruntową, a nie ma decyzji ustalającej uprawnienia do udziału we wspólnocie.

  • Wniosek o ustalenie uprawnień do udziału we Wspólnocie Gruntowej - [doc] [pdf]
  • Wniosek do Starosty Buskiego o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową oraz o ustalenie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej - [doc] [pdf]