Niesłyszący

Zarządzenia Wójta Gminy Wiślica 2017

1. Zarządzenie w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w gminie Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 1_.pdf (309,32KB)

 

2. Zarządzenie w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Wiślica na 2017 rok.

PDFzarzadzenie nr 2_.pdf (2,85MB)

 

3. Zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych Gminie Wiślica na 2017 rok.

PDFzarzadzenie nr 3_.pdf (909,84KB)

 

4. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 4_.pdf (904,61KB)

 

5. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku. 

PDFzarzadzenie nr 5_.pdf (886,80KB)

 

6. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 6_.pdf (806,14KB)

 

7. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 7_.pdf (735,72KB)

 

8. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 8_.pdf (1,03MB)

 

9. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 9_.pdf (3,54MB)

 

10. Zarządzenie w sprawie ustalenia trybu powołania i pracy komisji konkursowych opiniujących wnioski podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 10 _.pdf (666,14KB)

 

11. Zarządzenie w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym, w tym w formie łączącego zobowiązania pieniężnego.

PDFzarzadzenie nr 11_.pdf (541,77KB)

 

12. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 12_.pdf (640,42KB)

 

13.Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 13_.pdf (676,41KB)

 

14. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 14_.pdf (666,96KB)

 

15. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 15_.pdf (1,00MB)

 

16. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. " Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych na terenie gmin.

PDFzarzadzenie nr 16_.pdf (199,59KB)

 

17. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. "Zaprojektowanie i wykonanie ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej" w ramach projektu pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" w trybie " zaprojektuj i wybuduj", zrealizowanych dzięki współfinansowaniu ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, na podstawie umowy.

PDFzarzadzenie nr 17_.pdf (432,51KB)

 

18. Zarządzenie  w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków podmiotów ubiegających się o dotacje z budżetu gminy na realizację przedsięwzięć w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. 

PDFzarzadzenie nr 18_.pdf (343,56KB)

 

19. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 19_.pdf (1,26MB)

 

20. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 20_.pdf (339,37KB)

 

21. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 21_.pdf (402,99KB)

 

22. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu " Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok".

PDFzarzadzenie nr 22_.pdf (240,01KB)

 

23. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 23_.pdf (894,39KB)

 

24. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 24_.pdf (920,68KB)

 

25. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 25_.pdf (491,50KB)

 

26. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 26_.pdf (705,45KB)

 

27. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 27_.pdf (731,39KB)

 

28. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 28_.pdf (1,07MB)

 

29. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 29_.pdf (561,32KB)

 

30. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 30_.pdf (593,03KB)

 

31. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2016 rok.

PDFzarzadzenie nr 31_.pdf (4,47MB)

 

32. Zarządzenie w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych samorządowego zakładu opieki zdrowotnej.

PDFzarzadzenie nr 32_.pdf (5,87MB)

 

33. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr 33_.pdf (1,10MB)

 

35. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 35_.pdf (495,76KB)

 

36. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 36_.pdf (524,03KB)

 

37. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 37_.pdf (1,14MB)

 

38. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 38_.pdf (1,28MB)

 

39. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 39_.pdf (340,62KB)

 

40. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 40_.pdf (369,43KB)

 

41. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 41_.pdf (192,85KB)

 

42. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 42_.pdf (1,03MB)

 

43. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślicy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 43_.pdf (1,01MB)

 

44. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 44_.pdf (1,02MB)

 

45. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 45_.pdf (346,90KB)

 

46. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 46_.pdf (387,50KB)

 

47. Zarządzenie w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFZarządzenie nr 47.pdf (3,61MB)

 

48. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 48_.pdf (424,70KB)

 

49. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

PDFzarzadzenie nr 49_.pdf (261,81KB)

 

50. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 50_.pdf (616,60KB)

 

51. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 51_.pdf (655,66KB)

 

52. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie zmian.

PDFzarzadzenie nr 52_.pdf (441,53KB)

 

53. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 53_.pdf (476,31KB)

 

54. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 54_.pdf (1,45MB)

 

55. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 55_.pdf (747,11KB)

 

56. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 56_.pdf (1,31MB)

 

57. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 57_.pdf (855,66KB)

 

58. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 58_.pdf (872,52KB)

 

59. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny i wyboru oferty w sprawie usuwania azbestu z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 59_.pdf (271,50KB)

 

60. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 60_.pdf (554,51KB)

 

61. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 61_.pdf (593,74KB)

 

62. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 62_.pdf (622,92KB)

 

63. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr 63_.pdf (979,57KB)

 

64. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Powiadomień SMS Mieszkańców Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 64_.pdf (461,51KB)

 

65. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 65_.pdf (1,02MB)

 

66. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 66_.pdf (1,02MB)

 

67. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 67_.pdf (1,32MB)

 

68. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 68_.pdf (1,96MB)

 

69. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 69_.pdf (1,97MB)

 

70. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 70_.pdf (358,04KB)

 

71. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

  PDFzarzadzenie nr 71_.pdf (373,36KB)

 

72. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 72_.pdf (435,09KB)

 

73. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 73_.pdf (1,09MB)

 

74. W sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 74_.pdf (1,11MB)

 

75. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 75_.pdf (1,08MB)

 

76. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 76_.pdf (1,25MB)

 

77. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 77_.pdf (611,23KB)

 

78.Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 78_.pdf (642,44KB)

 

79. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 79_.pdf (420,68KB)

 

80. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 80_.pdf (460,43KB)

 

81. Zarządzenie w sprawie powołania komisji w celu odbioru zadania pn.: " Przebudowa drogi gminnej Łatanice-Skorocice na długości 1460mb" na podstawie umowy Nr OR.272.1.2016 z dnia 27.05.2016 roku, dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu " Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania " Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii".

PDFzarzadzenie nr 81_.pdf (329,69KB)

 

82. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 82_.pdf (1,33MB)

 

83. Zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 83_.pdf (5,53MB)

 

84. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 84_.pdf (994,85KB)

 

85. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 85_.pdf (991,65KB)

 

86. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 86_.pdf (477,80KB)

 

87. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 87_.pdf (492,56KB)

 

88. Zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

PDFzarzadzenie nr 88_.pdf (232,64KB)

 

89. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 89_.pdf (1,44MB)

 

90. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 90_.pdf (2,17MB)

 

91. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do dokonania oceny ofert i wyboru oferty w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

PDFzarzadzenie nr 91_.pdf (257,33KB)

 

92. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 92_.pdf (550,94KB)

 

93. Zarządzenie w  sprawie   zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 93_.pdf (753,84KB)

 

94. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 94_.pdf (956,68KB)

 

95. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 95_.pdf (975,78KB)

 

96. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 96_.pdf (404,37KB)

 

97. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych.

PDFzarzadzenie nr_97.pdf (886,12KB)

 

98. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 98_.pdf (640,98KB)

 

99. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 99_.pdf (845,78KB)

 

100. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 100_.pdf (1,50MB)

 

101. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na Partnera - firmy o statusie MŚP do wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. Tysiącletnia Wiślica - śladami świetności - utworzenie trasy turystycznej " Przez Pradzieje Chrześcijańskiej Wiślicy ".

PDFzarzadzenie nr 101_.pdf (242,36KB)

 

102. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 102_.pdf (1,92MB)

 

103. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 103_.pdf (2,70MB)

 

104. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 104_.pdf (1,69MB)

 

105. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 105_.pdf (962,46KB)

 

106. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica orz jednostek organizacyjnych gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 106_.pdf (974,60KB)

 

107. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 107_.pdf (724,90KB)

 

108. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 108_.pdf (1,87MB)

 

109. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 109_.pdf (627,47KB)

 

110. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 110_.pdf (1,45MB)

 

111. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 111_.pdf (1,45MB)

 

112. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 112_.pdf (32,61KB)

 

113. W sprawie powołania komisji w celu odbioru inwestycji dofinansowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego.

PDFzarzadzenie nr 113_.pdf (251,78KB)

 

114. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 114_.pdf (1,30MB)

 

115. Zarządzenie w sprawie sporządzania poświadczeń i wydawania zaświadczeń.

PDFzarzadzenie nr 115_.pdf (294,08KB)

 

116. Zarządzenie w sprawie sporządzania poświadczeń i wydawania zaświadczeń.

PDFzarzadzenie nr 116_.pdf (320,83KB)

 

117. Zarządzenie w sprawie zmiany w rozkładzie czasu pracy w Urzędzie Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 117_.pdf (213,46KB)

 

118. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 118_.pdf (590,72KB)

 

119. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 119_.pdf (918,67KB)

 

120. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 120_.pdf (1,55MB)

 

121. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych Gminy w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 121_.pdf (2,29MB)

 

122. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 122_.pdf (1,25MB)

 

123. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 123_.pdf (1,45MB)

 

124. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 124_.pdf (555,68KB)

 

125. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 125_.pdf (607,86KB)

 

126. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 126_.pdf (612,78KB)

 

127. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 127_.pdf (797,24KB)

 

128. Zarządzenie w sprawie ustalenia stawki czynszu za pomieszczenia tymczasowe

PDFzarzadzenie nr 128_.pdf (183,94KB)

 

128 A. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 128a_.pdf (1,83MB)

 

129. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiślica na lata 2018-2033.

PDFzarzadzenie nr 129_.pdf (1,17MB)

 

130. Zarządzenie w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy Wiślica na 2018 r.

PDFzarzadzenie nr 130_.pdf (4,81MB)

 

131. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 131_.pdf (2,09MB)

 

132. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 132_.pdf (3,24MB)

 

133. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 133_.pdf (1,51MB)

 

134. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 134_.pdf (2,36MB)

 

135. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 135_.pdf (1,46MB)

 

136. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica  oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 136_.pdf (2,08MB)

 

137. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów w roku obrotowym 2017.

PDFzarzadzenie nr 137_.pdf (1 023,20KB)

 

138. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 138_.pdf (1,24MB)

 

139. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 139_.pdf (2,12MB)

 

140. Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 140_.pdf (270,14KB)

 

141. Zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 141_.pdf (478,85KB)

 

142. Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych w Gminie Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 142_.pdf (1,35MB)

 

143. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Wiślicy oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 143_.pdf (1,72MB)

 

144. Zarządzenie w sprawie odwołania Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 144_.pdf (238,28KB)

 

145. Zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienie obowiązków Dyrektora Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wiślicy.

PDFzarzadzenie nr 145 _.pdf (217,03KB)

 

146. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 146_.pdf (1,41MB)

 

147. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 147_.pdf (1,24MB)

 

148. Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 157/2016 Wójta Gminy Wiślica z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych w Gminie Wiślica.

PDFzarzadzenie nr 148_.pdf (210,49KB)

 

149. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 149_.pdf (2,58MB)

 

150. Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy.

PDFzarzadzenie nr 150_.pdf (1,35MB)

 

151. Zarządzenie w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Wiślica oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

PDFzarzadzenie nr 151_.pdf (2,30MB)

 

152. Zarządzenie w sprawie sporządzania poświadczeń i wydawania zaświadczeń.

PDFZarządzenie nr 152.pdf (361,72KB)