Niesłyszący

Sesja Nr XXIII z dnia 26 stycznia 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/185/2017 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2017-2033.

185.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 26 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXIII/186/2017 -  w sprawie zmian w budżecie Gminy Wiślica na 2017 rok..

186.pdf