Niesłyszący

Sesja Nr XXVI z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Uchwała Rady Gminy -28 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XXV/207/2017 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2017-2033

207.pdf  

 

Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XXV/208/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2017 rok.

208.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XXV/209/2017 -  w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Wiślica instrumentem płatniczym.

209.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XXV/210/2017 -  w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.

210.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 28 kwietnia 2017 r.

Uchwała Nr XXV/211/2017 -  w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ozn. Nr 515/14 położonej w miejscowości Koniecmosty wraz z prawem własności budowli.

211.pdf