Niesłyszący

SZACOWANIE STRAT SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI WIOSENNYMI

Urząd Gminy Wiślica informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi (10.05.2017 r.) jakie wystąpiły w uprawach na terenie Gminy Wiślica. Wniosek do pobrania poniżej.

Wnioski należy złożyć w terminie do 19 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Wiślica.

Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:

- kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2017,

- oraz kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

 

Wniosek o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie - pdf

Załącznik do wniosku - pdf