Niesłyszący

Sesja Nr XXVIII z dnia 30 czerwca 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/216/2017 -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wiślica za 2016 r.

216.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/217/2017 -  w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

217.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/218/2017 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2017-2033.

218.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/219/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

219.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 30 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXVIII/220/2017 -  w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia Planów odnowy miejscowości Ostrów, Kuchary, Koniecmosty, Wawrowice, Gorysławice, Szczerbaków, Górki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Jurków na lata 2017-2023.

220.pdf