Niesłyszący

Termin składania wniosków do zasiłku rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy  informuje, że od dnia 01.09.2017r. będą przyjmowane wnioski do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami na okres świadczeniowy 2017/2018. Okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2017r. i trwa do 31 października 2018 r.

     W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2017 roku ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2017r.

    W przypadku, gdy osoba złoży wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z kompletem dokumentów od dnia 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2017 roku.

W okresie zasiłkowym 2017/2018 obowiązują dochody za 2016 rok uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny.

Wymagane dokumenty:

-Nakaz płatniczy za 2016 rok .

-Zaświadczenie z KRUS o pobranym zasiłku chorobowym w roku 2016.

-Zaświadczenie o pobranym stypendium szkolnym w roku 2016.

 

Ponadto, aby otrzymać zasiłek rodzinny wraz z dodatkami za miesiąc wrzesień 2017r. (obecny okres zasiłkowy, który trwa do 31.10.2017r.) na dzieci uczęszczające do szkoły ponadgimnazjalnej ( dotyczy szkół średnich- liceum, technikum, ZDZ, studium) i szkoły wyższej należy dostarczyć zaświadczenie z w/w szkoły po rozpoczęciu roku szkolnego 2016/2017 najpóźniej do 08.09.2017r.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiślicy  informuje, że od dnia 01.08.2017r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy   2017/2018.

     W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października 2017 roku.

     W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października 2017 roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 roku.

     Wnioski złożone od 1 listopada 2017 roku będą rozpatrywane w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, natomiast świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą przysługiwały od miesiąca złożenia wniosku.

     W okresie zasiłkowym 2017/2018 należy wykazać dochody za rok 2016 uwzględniając zmiany wysokości dochodów członków rodziny. Kryterium dochodowe wynosi 725 zł na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie od komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych za ostatnie 2 miesiące

2. Zaświadczenie od komornika sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 roku

3. Ksero wyroku lub ugody zasądzającej alimenty

4. Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

5. Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.