Niesłyszący

Upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2017 r. o godz. 17:00 na terenie gminy nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena).