Niesłyszący

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Wiślica

W miejscowości Skotniki Dolne, w miesiącach od sierpnia do października, zostanie gruntownie przebudowana droga gminna w miejscowości Skotniki Dolne.

Obecna nawierzchnia, zniszczona przez ulewne deszcze, zostanie poddana odpowiednim zabiegom budowlanym, mającym na celu jej całkowitą przebudowę. Zostaną wykonane następujące prace na odcinku 690 metrów:

- korytowanie terenu pod nawierzchnie konstrukcyjne wykonane mechanicznie gł. 45 cm ;

- ułożenie warstwy odsączającej  o gr. 10 cm;

- ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego (kamień średniej grubości) o gr. 25 cm;

- ułożenie nawierzchni z kruszywa kamiennego (kamień drobny) o grubości 10 cm;

- wykonanie przepustów;

- odmulenie rowów.

Nowoprzebudowany odcinek drogi znacznie poprawi dojazd do gospodarstw domowych oraz gruntów rolnych. Wykonana przebudowa zapewni trwałość inwestycji, a tym samym przyczyni się do zwiększenia kilometraża dróg lokalnych na terenie sołectwa Skotniki Dolne.