Niesłyszący

Dofinansowanie dot. wymiany pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności

Informujemy, że z dniem 15 września 2017 r. zostanie wznowiony nabór wniosków w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim, dotyczący wymiany pieców/kotłów na nowoczesne o wyższej sprawności oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji kotła/pieca.

 

1. Program „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim – pdf  

2. Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji - docx