Niesłyszący

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków

Kierownik Biura Powiatowego ARiMR Pan Grzegorz Jankowski informuję, iż producenci rolni w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych mogą składać wnioski w terminie:13-27 września 2017 r. w Biurze Powiatowym ARiMR w Busku Zdroju.

Stawki pomocy wynoszą:

1. 2000  zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

2. 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla rolników nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej.

Formularz wniosku będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej Agencji.