Niesłyszący

"Paragedon"-Festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych

W dniu 30.09.2017 r. na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach odbędzie się "Paragedon"-Festiwal aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych. Partnerami naszego przedsięwzięcia jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz redakcja "Echa Dnia". Patronat honorowy nad naszym projektem objął Prezydent Miasta Kielce i Wojewoda Świętokrzyski.

Głównym celem "Paragedonu"-Festiwalu aktywności ruchowej dla osób niepełnosprawnych jest propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz rozpowszechnianie sportu poprzez aktywizację osób niepełnosprawnych, zapobieganie izolacji, separacji, i marginalizacji osób czynnych społecznie, odkrywanie zamiłowania do doskonalenia się w różnych formach aktywności ruchowej, poprawa kondycji fizycznej i zdrowia poprzez sport, integracja osób zdrowych z osobami niepełnosprawnymi, aktywizacja osób niepełnosprawnych oraz przywracanie ich do życia społecznego.

Podczas "Paragedonu" na Stadionie Lekkoatletycznym w Kielcach uczestnicy z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną wezmą udział w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych i lekkoatletycznych, konkurencjach, grach zespołowych oraz konkursach. Jednocześnie tego dnia odbędą się konferencje i warsztaty poświęcone problematyce niepełnosprawności, z którą zmaga się duża liczba osób w województwie. Zwieńczeniem będzie piknik integracyjny, podczas którego zainteresowani będą mogli skorzystać z porad specjalistów: rehabilitantów, terapeutów, diabetologów i wielu innych. Tego dnia planujemy również przeprowadzenie w całym regionie akcji charytatywnej celem stworzenia funduszu stypendialnego, z którego pozyskane środki zostaną przeznaczone na wspieranie i pomoc osobom niepełnosprawnym.