Niesłyszący

Sesja Nr XXX z dnia 28 września 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2017 r.

Uchwała Nr XXX/231/2017 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2017-2033.

231.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2017 r.

Uchwała Nr XXX/232/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

232.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2017 r.

Uchwała Nr XXX/233/2017 -  w sprawie zmiany treści Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiślicy.

233.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2017 r.

Uchwała Nr XXX/234/2017 -  w sprawie zaliczenia drogi Łatanice-Skorocice do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Wiślica

234.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 28 września 2017 r.

Uchwała Nr XXX/235/2017 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/184/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2017 rok.

235.pdf