Niesłyszący

Sesja Nr XXXI z dnia 18 października 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 18 października 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/236/2017 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2017-2033.

236.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 18 października 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/237/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

237.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 18 października 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/238/2017 -  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

238.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 18 października 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/239/2017 -  w sprawie powołania Skarbnika Gminy

239.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 18 października 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/240/2017 -  w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/172/2016  z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji na lata 2016-2025 dla Gminy Wiślica.

240.pdf

PDFZał.nr 1 do uchwały.pdf (4,58MB)

 

Uchwała Rady Gminy - 18 października 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/241/2017 -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Skotnikach Dolnych.

241.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 18 października 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/242/2017 -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wiślicy wchodzącej w skład Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wiślicy wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wiślicy. 

242.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 18 października 2017 r.

Uchwała Nr XXXI/243/2017 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/184/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2017 rok.

243.pdf