Niesłyszący

Sesja Nr XXXII z dnia 10 listopada 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/244/2017 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2017-2033.

244.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 10 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XXXII/245/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

245.pdf