Niesłyszący

INFORMACJA DOT.EWIDENCJI BUDYNKÓW DLA GMINY WIŚLICA

    Informujemy, że od 2016 roku Starosta Buski prowadzi ewidencję budynków dla Gminy Wiślica. W związku powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia do ewidencji danych, o których mowa powyżej. Wobec powyższego prosimy o niezwłoczne wypełnienie, w terminie do 31.12.2017 roku, otrzymanych informacji podatkowych, obowiązek złożenia których nakłada ustawodawca. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż wykazany przez Państwa w tych dokumentach metraż budynków mieszkalnych i gospodarczych  w żaden sposób nie wpłynie na zwiększenie kwoty podatków. Nadmienia się, że w/w budynki na terenie Naszej Gminy są zwolnione z opodatkowania na podstawie  § 1 pkt.1 i 2 Uchwały Nr XII/102/2015 Rady Gminy Wiślica z dnia 30 listopada 2015 roku oraz art.7 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 041 3690905, 3690906 i 3690907.