Niesłyszący

Ostrzeżenie meteorologiczne dot.wystąpienia silnej mgły

Na terenie województwa świętokrzyskiego od godz. 22:00 dnia 01.01.2018 do godz. 09:00 dnia 02.01.2018 prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność od 100 m do 200 m.

Komunikat jest ważny od 01-01-2018 12:00:00 do 02-01-2018 09:00:00