Niesłyszący

Sesja Nr XXXIVz dnia 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/257/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

257.pdf 

Uchwała Rady Gminy - 21 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/257/2017 -  w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/184/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2017 rok.

257.pdf