Niesłyszący

Sesja Nr XXXV z dnia 29 grudnia 2017 r.

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/258/2017 -  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2033.

258.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/259/2017 -  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wiślica na 2018 rok.

259.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/260/2017 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2017-2033.

260.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/261/2017 -  w sprawie zmian w budżecie gminy Wiślica na 2017 rok.

261.pdf

 

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/262/2017 -  w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVIII/155/09 Rady Gminy Wiślica z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Wiślica.

262.pdf 

 

Uchwała Rady Gminy - 29 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr XXXV/263/2017 -  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2018 rok.

263.pdf