Niesłyszący

Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica