Niesłyszący

Sesja Nr XXXVIII z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała Rady Miejskiej - 12 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr XXXVIII/281/2018 -  w sprawie zmian : w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018- 2033 r.

281.pdf 

Uchwała Nr XXXVIII/282/2018 -  w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

282.pdf  

Uchwała Nr XXXVIII/283/2018 -  w sprawie zatwierdzenia Diagnozy potrzeb rozwojowych Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Wiślicy.

283.pdf