Niesłyszący

Sesja Nr XL z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XL/293/2018 -  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Wiślica za 2017 rok.

293.pdf   

 

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XL/294/2018 -  w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

294.pdf  

 

 

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XL/295/2018 -  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiślica na lata 2018-2033.

 

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XL/296/2018 -  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XL/297/2018 -  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XL/298/2018 -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości ozn. nr 431, położonej w Wiślicy.

 

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XL/299/2018 -  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony 2 miesięcy części nieruchomości ozn. nr 431, położonej w Wiślicy.

 

Uchwała Rady Gminy - 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XL/300/2018 -  w sprawie podjęcia prac nad utworzeniem parku kulturowego na terenie miasta Wiślica pod nazwą "Wiślica-historyczny zespół urbanistyczny".